TESLA STROPKOV, a.s. respects the protection of your data

This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies. In such a case, it may be that limited functionality or exclusion of some parts of the browsed web site.

List of components

Modul elektrického vrátnika je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Modul EV2 je osadený menovkou, 2 tlačidlami pre vyzvonenie príslušného domáceho telefónu, tlačidlom pre podsvietenie a FAB zámkom, ktorý slúži k uzamknutiu modulu v ráme. Stlačenie vyzváňacieho tlačidla na module je doprevádzané zvukovou signalizáciou, ktorá upozorňuje na vyzvonenie príslušného DT. Stlačením tlačidla podsvietenia sa zapne podsvit, ktorý osvetľuje menovky, čim sa zlepší ich čitateľnosť v tmavých priestoroch a v noci.

Základné diely (rámy a moduly) sú zhotovené z hliníkovej zliatiny zabezpečujúcej zvýšenú mechanickú   odolnosť a povrchovo upravené práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou zvýšenú antikoróznu odolnosť. Tlačidlové tablá sú chranené proti zatekaniu po obvode rámu i jednotlivých modulov.

Moduly KARAT 4+n EV spolupracujú s domácimi telefónmi rady DT 93, DT 85 alebo ELEGANT a sieťovými napájačmi rady SN 94.

Kliknutím na položku Tlačidlové tablá KARAT (zoznam komponentov) sa Vám spustí aplikácia, ktorá Vám na základe vloženia Vašich údajov vypíše zoznam potrebných komponentov na správny chod Tlačidlových tabiel KARAT.

Spustiť aplikáciu

 

I agree with the processing of personal data. Learn more