Партнеры

TESLA STROPKOV - Čechy, a.s.
503 25 Dobřenice, ČR
Tel: +420 495 800 510
Fax: +420 495 451 239
E-mail: tesla@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

RYS, Grečko Peter
Martinčekova 3
821 09 Bratislava 2, SR
Tel: +421 2 5341 2923
Fax: +421 2 5341 7096
E-mail: rys@rys.sk
www.rys.sk

Vzorkovňa a predajňa DOMTEL s.r.o.
Kotlaska 24/562
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel. +420 266317766
Tel. +420 603218151
obchod: obchod@domtel.cz
technická podpora: technik@domtel.cz www.domtel.cz

Oficiálne zastúpenie v Moskve
TESLA TELECOM
www.teslatelecom.ru